ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر چیست ؟ هر موسسه و هر شرکت و هر سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت‌های… متن کامل

ثبت اختراع

ثبت اختراع

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION)… متن کامل

ثبت برند و علامت تجاری

ثبت برند

ثبت برند ثبت برند و علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی ثبت می‌شود که از زیر مجموعه های سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد. وظیفه این اداره ثبت علامت‌های تجارتی… متن کامل

ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت شعبه شرکت خارجی ثبت شعبه شرکت خارجی در وزارت بازرگانی مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب… متن کامل

ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

منطقه آزاد منطقه‌ای است که مشمول بعضی از مقررات در حال اجرای کشور متبوع نمی‌شود. این منطقه حراست شده می‌تواند منطقه‌ای بندری یا غیر بندری باشد. برخی از مزایای مناطق… متن کامل