ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)افراد مجاز به حق امضا در شرکت افرادی هستند که در جلسه‌ی هیئت مدیره برای این سمت تعیین شده‌اند و حق امضا کردن چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها، اوراق بهادار، اوراق عادی و اداری را دارند. همچنین این امکان وجود دارد که حق امضا مجاز شرکت را یک یا چند نفر داشته باشد.
برای ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و یا هیئت مدیره شرکت امکان‌پذیر است.
شخص صاحب امضا می‌تواند از بین سهامداران، اعضای هیئت مدیره (خارج از شرکا)، شخصی که هم سهامدار و هم عضو هیئت مدیره است و یا اینکه نماینده اشخاص حقوقی که به‌عنوان سهامدار یک شرکت دیگر هستند، انتخاب گردد.
نکته مهمی که در تنظیم صورتجلسه ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت وجود دارد این است که اعطای حق امضا هم جزو اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده.

مدیرعامل شرکت فقط در حدود اختیاراتى که توسط هیأت مدیره به او واگذار شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضا دارد. یعنى امضا و عمل حقوقی به تنهایی در جایى‌ که چند نفر باید امضا و عمل حقوقی را انجام دهند خروج از اختیارات او می‌باشد و در نتیجه نماینده شرکت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقى او باطل است.

مراحل ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت

 • تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و یا هیئت مدیره‌ی شرکت (تمام صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه، پس از امضاء اشخاص ذی‌سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد).
 • مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعلام درخواست تغییر حق امضا مجاز شرکت
 • درج اطلاعات خواسته شده در سامانه‌ی فوق
 • ارسال مدارک شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه‌های تغییرات و تأسیس از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • درج بارکد پستی در سیستم
 • تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی و انتشار آگهی در روزنامه‌ی رسمی

مدارک لازم جهت تغییر در حق امضا مجاز شرکت

 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی همه‌ی اعضا
 •  کپی آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود تغییر)
تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت" ثبت شده است.