ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت تغییر آدرس شرکت

یک شرکت زمانی‎که بعد از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها ثبت شد و به فعالیت‌های قانونی خود پرداخت، می‌تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر آدرس شرکت اشاره کرد، آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند ۳ اساسنامه‌ی آن قید می‌گردد که باید کدپستی و آدرس شرکت مزبور کاملا دقیق و درست در اساسنامه نوشته شود زیرا در غیر این‌صورت شرکتها هنگام اخذ دفاتر پلمپ شده مالیاتی با مشکل مواجه می‌شوند.
ثبت تغییر آدرس شرکت براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. البته اختیار تغییر آدرس شرکت در تبصره بند ۳ اکثر اساسنامه‌های شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود به هیات مدیره واگذار شده است. در این تبصره آمده است که هیات‌ مدیره این اختیار را دارد که به هرکجا بخواهد آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تأسیس نماید، بنابراین تغییر آدرس توسط تصمیم هیات مدیره «در صورتی‌که در اساسنامه چنین اختیاری به هیات مدیره داده شده باشد» یا مجمع عمومی فوق‌العاده اشکالی ندارد.
همچنین هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای در رابطه با ثبت تغییر آدرس شرکت تنظیم نمایند و اگر تغییر آدرس از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیأت مدیره، تنظیم و تصویب شده و صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می‌شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت

  • مراجعه به سامانه‌ی ثبت شرکتها به آدرس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعلام درخواست تغییر آدرس شرکت
  • بارگذاری مدارک ثبت تغییر آدرس شرکت و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه‌‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  • ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
  • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه‌های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
  • تنظیم صورتجلسه و امضا زیر تمام اوراق توسط شرکا یا سهامداران
  • پرداخت هزینه روزنامه و صدور آگهی

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت

  • همه‌ی مدارک ثبتی شرکت
  • صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای شرکا یا سهامداران و یا اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
  • همه‌ی مدارک تغییرات شرکت (در صورت وجود تغییر)
  • کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت (چنانچه شرکت هیات نظار داشته باشد، کپی مدارک همه‌ی اعضای هیات نظار)
تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت تغییر آدرس شرکت" ثبت شده است.