ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


تغییر در مدت فعالیت شرکت

یکی از موضوعاتی که در اساسنامه شرکت باید ذکر شود مدت فعالیت شرکت است و آغاز آن از تاریخی می‌باشد که شرکت به ثبت رسیده است.
مدت فعالیت شرکت ممکن است محدود یا نامحدود باشد. در همه‌ی انواع شرکتها، زمانی مدت شرکت محدود است که برای آن در اساسنامه مدت معینی مثلا پنج سال یا ده سال تعیین شده باشد در غیر اینصورت مدت شرکت نامحدود است.
محدود یا نامحدود بودن مدت شرکت از نظر انحلال آن قابل توجه است یعنی در صورتی‌که مدت فعالیت شرکت محدود باشد، بعد از انقضای مدت، شرکت به خودی خود منحل می‌شود مگر اینکه مدت تمدید شود. حال اگر فردی بخواهد تغییر در مدت فعالیت شرکت خود ایجاد کند یعنی مثلا شرکت را از حالت مدت فعالیت محدود به مدت فعالیت نامحدود تغییر دهد، در اینصورت این تغییر باید در اساسنامه ذکر شود.
هر نوع تغییر اساسی در امور شرکت و هرگونه تغییر در مقررات اساسنامه شرکت، تقلیل و خاتمه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. بنابراین مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند درباره‌ی تغییر در مدت فعالیت شرکت (محدود یا نامحدود کردن آن) تصمیم بگیرد.

برای اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده به رسمیت شناخته شود، باید حداقل نصف افرادی که صاحبان بیش از نصف سهام هستند و حق رای دارند در آن حضور داشته باشند. اگر در اولین جلسه تعداد این افراد به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با حضور افرادی که بیش از یک سوم سهام را دارند و  دارای حق رای می‌باشند، رسمیت خواهد یافت. چنانچه در جلسه دوم هم حد نصاب قانونی تامین نگردد یعنی سهامداران علاقه‌ای به طرح این موضوع ندارند و منتفی می‌شود. برخلاف مجمع عمومی موسس که جلسه سومی در آن پیش‌بینی شده است، در مورد مجمع عمومی عادی در همان جلسه دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام می‌توان تصمیم‌گیری کرد، همچنین در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده با تشکیل جلسه دوم و عدم تامین حد نصاب معلوم می‌شود سهامداران شرکت علاقه‌ای به طرح آن ندارند و موضوع به‌طور موقت منتفی می‌شود.
چنانچه این تعداد به حد نصاب برسد، تصمیم‌گیری در مجمع مزبور همیشه با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر در مدت فعالیت شرکت

  • ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با امضای هیات رئیسه زیر آن
  • ارائه لیست حاضرین در مجمع جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به‌ همراه امضا همه‌ی سهامداران یا شرکا
  • براساس ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی‌که سهامداران یا شرکای شرکت اشخاص حقوقی باشند.
  • در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذی‌صلاح
  • براساس ماده ۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت: چنانچه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران یا شرکا تشکیل شده باشد، ارائه اصل آگهی دعوت
  • چنانچه مجمع مذکور دو نوبتی می‌باشد، ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم
تاکنون ۰ دیدگاه برای "تغییر در مدت فعالیت شرکت" ثبت شده است.