ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود موردی می باشد که هر فعال اقتصادی و هر فردی که اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود میکند روزی با آن موتجه خواهد شد

افزایش سرمایه درشرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت تحقق می یابد :

اول : به وسیله تصمیم شرکاء مبنی بر افزایش سرمایه خود توضیح این که انجام تشریفات قانونی خاصه و یا انتشار اعلامیه پذیره نویسی و غیره در شرکتهای با مسئولیت محدود برای افزایش سرمایه وجود ندارد –همینکه سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند تصمیم به افزایش سرمایه شرکت نمایند- افزایش سرمایه عملی خواهد شد .

دوم: به وسیله ورود شرکاء جدید: افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به وسیله پذیرش و ورود شریک جدید نیز عملی خواهد شد که در اینصورت نیز باید دارندگان سه چهارم سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند با ورود شریک یا شرکاء جدید موافقت نمایند .

کاهش سرمایه درشرکتهای با مسئولیت محدود

نحوه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت مسکوت گذارده شده به نظر می رسد با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تجارت که مقرر نموده : هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند  به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد .کاهش سرمایه شرکت علی الاصول به طریق فوق باید عملی شود –یعنی همینکه سه چهارم دارندگان سهم الشرکه شرکت که اکثریت عددی را نیز داشته باشند و (یا اکثریت دیگری که در اساسنامه قید شده ) رأی به کاهش سرمایه شرکت بدهند سرمایه شرکت با مجموع دریافت سهم الشرکه هریک از شرکاء از صندوق شرکت کاهش می یابد . بدیهی است در صورتی که میزان سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده از حداقل سرمایه پیش بینی شده شرکت کمتر شود شرکاء باید به میزان سهم الشرکه موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش بینی شده ارتقاء دهند و یا شرکت رامنحل سازند .

نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء

باتوجه به موضوعات مطروحه در مجمع شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود حدنصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع متفاوت است که می توان آنها را به شرح ذیل خلاصه نمود :

  1. موضوع نقل و انتقال سهم الشرکه از طرف یک شریک به شریک یا شرکاء دیگر شرکت منوط به تصویب و موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند می باشد .
  2. موضوع تغییر و یا اصلاح اساسنامه : اتخاذ تصمیم به شرح فوق می باشد (مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری قید شده باشد ).
  3. موضوع ورود شریک دیگر که منجر به افزایش سرمایه شرکت شود در این مورد نیز موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی رانیز داشته باشند لازم است .
  4. در موارد و موضوعات دیگر طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت تصمیمات باید به اکثریت حداقل (دارندگان نصف سرمایه شرکت ) اتخاذ شود اگر در دفغه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاءمجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند .اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد .
  5. در مورد انحلال شرکت : با تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد ( بدون این که این عده دارنده حداقل سه چهارم سهم الشرکه بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند )اتخاذ می گردد.

انحلال شرکتهای با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

  1. وقتی که شرکت برای مدت معنی تشکیل و مدت منقضی شده باشد
  2. در صورتی که شرکت ورشکست شود (توسط تصمیم مجمع شرکاء و یا حکم دادگاه ).
  3. درصورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .
  4. درصورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل اورا موجه دیده و سایر شرکاء حاضرنباشند سهمی راکه در صورت انحلال به اوتعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند .
  5. درصورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد .بنابراین چنانچه اساسنامه در این خصوص مسکوت باشد ویا قید شود که در صورت فوت یکی از شرکاء شرکت منحل نمی شود بدین جهت انحلال شرکت صورت نمی گیرد .
تاکنون ۰ دیدگاه برای "نحوه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود" ثبت شده است.