ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


مبارزه با پولشویی

آئین نامه مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی امری حیاطی در هر اقتصادی میباشد. در این مطلب شما را با میارزه با پولشویی در ایران و قوانین مبارزه با پوشویی آشنا میکنیم. الف- قانون: قانون… متن کامل

ثبت تغییرات شرکتها

اهمیت ثبت تغییرات شرکت ها

اهمیت ثبت تغییرات شرکت ها را بدانید. ثبت تغییرات شرکت ، بنا بر ماده ۲۰۰ قانون تجارت، به صورت یک قانون الزامی و اجباری درآمده است. از این رو لازم… متن کامل

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفربرای امور تجارتی تشکیل شده و هریک ازشرکاءبدون این که سرمایه به سهام یا قطعات… متن کامل

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت در ماده ۲۰۰ قانون تجارت الزامی ذکر شده است و ثبت تغییرات شرکت شامل موارد زیر می شود: تغییر اساسنامه تمدید مدت شرکت،زاید بر… متن کامل

مراحل ثبت تغییرات

مراحل ثبت تغییرات

مراحل ثبت تغییرات مراحل ثبت تغییرات برای انجام هر نوع تغییرات (به عنوان مثال تغییر سرمایه اولیه و یا تغییر آدرس محل شرکت و …)  و نیز سایر مواردی که… متن کامل

فروش برند آماده

فروش برند آماده

فروش برند آماده فروش برند آماده در مواقعی صورت می‌گیرد که شخص اقدام به ثبت برند می کند اما هر بار پس از استعلام علائم تجاری با مشابهت برند روبرو… متن کامل

تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت

هرگاه شرکتی تصمیم به تغییراتی در اعضای هیئت مدیره خود بگیرد، باید صورتجلسه‌ای تنظیم کرده و آن را به ثبت برساند، البته با توجه به این موضوع که با تغییر… متن کامل

تغییر در مدت فعالیت شرکت

تغییر در مدت فعالیت شرکت

یکی از موضوعاتی که در اساسنامه شرکت باید ذکر شود مدت فعالیت شرکت است و آغاز آن از تاریخی می‌باشد که شرکت به ثبت رسیده است. مدت فعالیت شرکت ممکن… متن کامل

ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت

افراد مجاز به حق امضا در شرکت افرادی هستند که در جلسه‌ی هیئت مدیره برای این سمت تعیین شده‌اند و حق امضا کردن چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها، اوراق بهادار، اوراق عادی… متن کامل